Fillers - den stora guiden 2019

Allt du behöver veta om fillers samlad på en plats.

Visste du att hudens lyster och ungdomlighet minskar i samband med tunnhet och förlorad volym? Injicerbara fillers kan då ge dig tillbaka den naturliga och ungdomliga hyn som förlorats, och kostar en bråkdel utav vad ett traditionellt ansiktslyft kostar. Men vad är fillers? I denna guide går vi igenom allt du behöver veta om fillers 2019, som miljontals män och kvinnor årligen använder för att förbättra sitt utseende.Fillers - den stora guiden 2019

Allt du behöver veta om fillers samlad på en plats.

Visste du att hudens lyster och ungdomlighet minskar i samband med tunnhet och förlorad volym? Injicerbara fillers kan då ge dig tillbaka den naturliga och ungdomliga hyn som förlorats, och kostar en bråkdel utav vad ett traditionellt ansiktslyft kostar. Men vad är fillers? I denna guide går vi igenom allt du behöver veta om fillers 2019, som miljontals män och kvinnor årligen använder för att förbättra sitt utseende.Veta mer om fillers?

Kontakta oss
FAQ om fillers


Före & Efter bilder

Se före & efter bilder


Vilka är ShapeBy?

Om oss
Teamet
Karriär

Hem ❯     Fillers - den stora guiden 2019 ❯

Vad är fillers?

Fillers (även kallade Dermal Fillers, eller på engelska Soft Tissue Fillers/Wrinkle Fillers) är kosmetiska behandlingar vars injektioner resulterar till utslätning utav hyn, fyller ut hål, linjer och ojämnheter. Fillers skapar fullhet och fulländar huden till en slät form, och appliceras där huden har tunnats på grund av åldrande. Behandlingen används vanligen för volymiserande ändamål för att plöja och lyfta kinder, hakor, käklinjer, fylla ut läppar, samt kan appliceras runtomkring munnens område eller forma om näsan.

Fillers ges vanligtvis på doktorns läkarmottagningskontor, och processen är snabb och enkel. Substansen injiceras under huden med en nål för att återställa, bygga upp, förbättra och fylla ut.

Det är viktigt att patienter är medvetna om processen och har realistiska förväntningar av hur fillers kan förbättra ens utseende.


Hur kan fillers förbättra mitt utseende?

Fillers är vanligen kallade för "Rynkor Fillers", men som tidigare nämnt kan dessa göra mycket mer för utseendet än att fylla ut rynkor. Följande är vanliga effekter fillers kan göra för att förbättra ditt utseende:

  • Skapa bättre symmetri i ansiktet
  • Förstora och volymisera läppar
  • Förbättra och restaurera volymen i ansiktet samt fylla ut linjer (till exempel runtomkring munnen, näsan, kinder och panna)
  • Forma om näsan, hakan, kindben, käklinjer, med mera.

Vad innehåller fillers?

Fillers består utav många olika ämnen beroende på märke, tillverkare och produkt. De vanligaste fillers på marknaden innehåller Hyaluronsyra, som är ett naturligt ämne som förekommer i kroppen. Det är en fuktbindande sockermolekyl som upprättar hudens volym, fukt och struktur.


Finns det några risker med att använda fillers?

Fillers är en utmärkt behandling för att ge huden och ansiktet ett mera ungdomligt utseende; men varje fillers är inte rätt för alla sorters problem och önskemål, och risker, precis som vid alla behandlingar, kan förekomma. Därför är det viktigt att uppsöka en läkare med erfarenhet och kunskap om fillers och dess användning.

Det är mycket ovanligt att större implikationer påträffar i samband med fillers, men i sådana fall är allergiska reaktioner utav det vanligaste, vilket resulterar till att huden får en blåaktig ton. Detta kan dock behandlas ifall det skulle ske. Andra risker kan också förekomma ifall fillers injiceras i en oren miljö.


Vad kan jag göra för att förbättra mina chanser till en lyckad session och behandling utav fillers?

Fillers är dagens mest säkra kosmetiska ingrepp och behandling. För att förbättra dina chanser till en lyckad behandling utav fillers rekommenderas följande:

  1. Välj inte den billigaste lösningen eller alternativet. Det gamla talesättet "Du får vad du betalar för" är viktigt att ha i åtanke ifall du finner behandlingar utav fillers till mycket låga priser gentemot övriga kliniker. I sådana fall är chansen stor att kvaliteten utav använd produkt är lägre, eller att doktorn inte är erfaren nog, varav det billiga priset.
  2. Alla behandlingar utav fillers måste göras i steriliserad klinik. Oavsett hur berömd doktorn är måste omgivningen vara ämnad för ändamålet, såväl som instrumenten.
  3. Använd solskyddande medel för att lugna huden på det applicerade området. Detta hjälper mot mindre svullnad, rödhet och underlättar för huden.


Vad finns det för fillers?

Det finns många typer av fillers och tillverkare utav dessa. De vanligaste är Hyaluronsyra Fillers, men även här finns det olika märken, och varje framställd substans ger olika resultat.

Hyaluronsyra Fillers
Hyaluronsyra Fillers består utav fuktbindande sockermolekyler som är ett naturligt förekommande i våra kroppar. Hyaluronsyra i samband med kollagen bidrar med att upprätthålla hudens fukt, volym och struktur. Eftersom hyaluronsyra-halten minskar med åldrandet, leder detta till en slappare hud och rynkor uppstår.

Eftersom substansen är utav naturliga ämnen förekommer sidoeffekter ytterst sällan. Men ifall en allergisk reaktion sker på injektionens område så kan det uppstå svullnad, rödhet, eller att fillern syns som små "bulor" precis under huden. Ifall detta skulle ske så försvinner detta naturligt med tiden, och är inget farligt.

Hyaluronsyra Fillers varar vanligen fyra till tolv månader, och varaktigheten påverkas beroende på vilket område behandlingen skett på. Livsstil, kost och hälsa har också en påverkan på hur länge fillers håller, samt vävnaden under individens hud.

Viss forskning har även visat att kontinuerlig injektion utav Hyaluronsyra Fillers stimulerar och påverkar kroppens kollagen, vilket, i sin tur, hjälper till att motverka rynkor, linjer och ojämnheter i huden som sker när vi åldras.

Syntetiska Fillers
Syntetiska Fillers (Synthetic Fillers) är substanser och fillers vars innehåll inte förekommer naturligt i kroppen. Det är en mindre kategori, men förekommer ofta i behandlingar mot rynkor.

Likväl som för dessa typer av fillers kan sidoeffekter förekomma, såsom svullnad, rödhet, eller att fillern syns som små "bulor" precis under huden. Däremot, gentemot Hyaluronsyra Fillers, så kan sidoeffekterna som sker från Syntetiska Fillers behövas opereras bort med ett kirurgiskt ingrepp.

Syntetiska Fillers har en längre varaktighet än Hyaluronsyra Fillers, och kan till och med erbjuda permanenta resultat, eller åtminstone mycket långt varande. Dock är det viktigt ha i åtanke att produkter som erbjuder mer permanenta resultat har mycket större chans för sidoeffekter, och till och med vanställdhet och förvrängning. Syntetiska Fillers bör endast användas utav välinformerade och erfarna doktorer.

Kollagen Fillers
Kollagen Fillers var den första fillern som framkallades och extraherades från djur, till mestadels från kor. Kollagen Fillers erbjuder ett mycket naturligt resultat då det är ett naturligt förekommande ämne i kroppen, men bidrog dessvärre inte till något resultat som varade länge nog. I jämförelse med Hyaluronsyra Fillers (som också är ett naturligt förekommande ämne i kroppen) som vanligen varar mellan 4 till 12 månader, så börjar Kollagen Fillers att brytas ner redan några veckor efter injektionen.

Sidoeffekter för Kollagen Fillers kan vara en allergisk reaktion då kollagenet är framtaget främst från kor, och, precis som för tidigare nämnda fillers, kan även svullnad och rödhet förekomma.

Autologous Fillers

I denna kategori utav fillers har vi den så kallade PRP-metoden (Vampyrmetoden), och en annan metod är att använda sig utav fett.

PRP, även kallad Vampyrmetoden, (Platelet-Rich Plasma injektion fillers) så använder man sig utav tillväxtfaktorer i våra blodplättar som därefter injiceras i hudområdet med mikrokanaler gjorda av penetrering från Demrapen-nålarna. Blod är taget från armen med klassisk metod utav sjuksköterska, därefter skiljes åter blodplättarna och plasman med centrifug, och sist injiceras den genomskinliga plasman i ansiktet. Detta leder till en stimulation utav hudens produktion utav celler, samt ökar produktion utav kollagen och elastiska fibrer. PRP Fillers kan även användas för solskador.

Andra och vanliga substanser inom denna kategori så används kroppens eget fett. Fett från kroppen är kirurgiskt borttaget från till exempel mage eller lår, och injiceras sedan på önskat område.Hur ser en klassisk behandling utav fillers ut?

Fillers appliceras på kliniken utav auktoriserad doktor, och är en icke-kirurgisk behandling. Det första steget är en konsultation där du möter doktorn och diskuterar dina önskemål, och får information om behandlingen. Det är också vanligt med drop-in kliniker.

Doktorn kommer att ställa frågor och utvärdera din medicinska historia, samt granska din hud. Vissa neurologiska tillstånd, hud och allergi-sjukdomar samt tagna mediciner kan äventyra din säkerhet. Mediciner som till exempel blodförtunnande ökar risken för sidoeffekter.

Innan fillers injiceras kommer området att rengöras och förberedas. Många fillers innehåller bedövande medel, vilket mineraliserar smärta så att du bara känner ett stick. Korrekt mängd fillers injiceras strategiskt på området, och resultat blir synligt direkt.

Det är rekommenderat att avstå från ansträngande aktiviteter 1 dag efter behandling, men för övrigt kan patienten återgå till vardagen som vanligt.


När visas resultat?

Fillers resulterar till ett omedelbart resultat. Ofta tillkommer viss svullnad upp till två eller tre dagar, och därefter försvinner det helt. Kom ihåg dock att det "puffiga" utseendet som uppstår under dessa 2-3 dagar är på grund av svullnaden.Hur länge varar resultatet?

Fillers förändrar inte ditt ansikte permanent, utan är biologiskt nedbrytbara, vilket innebär att kroppen långsamt kommer att absorbera substansen. Varaktigheten utav fillers beror helt på produkten och dess substans/ingredienser, vart detta injiceras, samt patienten. Syntetiska fillers varar längre än naturligare fillers, men samtidigt ökar risken för bieffekter.

För att bibehålla önskat utseende bör behandlingen kontinuerligt upprepas i intervaller. Fillers i läppar varar cirka 4-12 månader, och övriga områden på kroppen varar vanligen mellan 6-18 månader.

Injektioner med hjälp utav fett taget från patientens egen kropp är för en mer permanent lösning, men kommer successivt att minska i volym då fettet absorberas.

Vilken produkt som än används så är kvaliteten och doktorn utav stor betydelse. Du får bäst resultat när fillers injiceras professionellt i en steriliserad miljö ämnad för ändamålet.


Hur väljer man rätt klinik och doktor för fillers?

Ett bra tips inför ditt val utav klinik och doktor, är att vara lika varsam och granska noggrant som om det vore ett kirurgiskt ingrepp; samma nivå utav professionalitet, seriositet och expertis är nödvändigt för att undvika sidoeffekter. Fillers är ett icke kirurgiskt ingrepp, men kräver särskild träning och kunskap för att appliceras korrekt, och att resultatet blir naturligt och elegant. Välj en klinik med goda recensioner och rykte, och se till att doktorn har ett öga för estetisk, kan förverkliga detta, och har en portfolio med tidigare behandlade patienter. Det är viktigt att doktorn du väljer kan bevisa sin bakgrund och medicinska kunskap.


Fillers - den stora guiden 2019

En guide av ShapeBy.

Vill du veta mer om hur fillers kan hjälpa dig att få elegantare och fräschare hy?

Klicka här för att kontakta oss

Fillers - den stora guiden 2019

En guide av ShapeBy.

Vill du veta mer om hur fillers kan hjälpa dig att få elegantare och fräschare hy?

Klicka här för att kontakta oss

BOKA TID