Kindkonturering

Kindkonturering

Ansiktet genomgår flera åldersförändringar som börjar redan vid 20-30 års åldern. Förändringarna beror delvis på miljöfaktorer men även på grund av funktionella förändringar av organ. Volymen i ansiktet minskas i och med att ansiktsmusklerna blir sämre, bentätheten och fettvävnaden minskas och huden blir torrare samt tunnare. Detta leder till en slappare hud. Huden sjunker nedåt, djupa rynkor samt hamsterpåsar bildas och ansiktet ändrar form.


18+

18+

ShapeBy utför enbart behandlingar på dig över 18.
clock

Tidsåtgång

En behandling tar 30 min varav ingreppet tar ca 10 min.
ointment

Bedövning

Behandlingen är smärtfri och bedövning behövs inte.
skräddarsydda

Skräddarsydd teknik

Vi skräddarsyr behandlingen efter dina förutsättningar.

Behandling
Med kindkonturering återskapar vi volym och mjukhet till ansiktet som man tidigare haft. Genom att skulptera kindbenen med Hyaluronsyra ser man en omedelbar effekt av en fyllnad som stramar upp huden. Filler bidrar senare till hudens egna produktion av Hyaluronsyra. På så sätt får du ett naturligt och diskret lyft av ansiktet.

Hur utförs behandlingen av kinderna?
Filler administreras genom injektion under huden. Djupet på injektionen varierar beroende på person men oftast går man djupare i kinderna. Behandlingen görs antingen med en vass nål eller en trubbig kanyl beroende på hudens struktur. Användandet av en trubbig kanyl kan upplevas behagligare då man ej behöver sticka ett flertal gånger. Detta minskar även risken för blåmärken.

Hur lång tid tar behandlingen?
Själva ingreppet tar ca 10 minuter. Med konsultation och förberedelser beräknas tiden till ca 30 minuter.

Hur stor mängd filler krävs och hur många upprepande behandlingar rekommenderas?
Hur många milliliter som behövs varierar från person till person. De flesta patienter behöver mellan 1,0 - 3,0 ml. Oftast räcker en behandling men i vissa fall kan det vara nödvändigt med två behandlingar på äldre patienter. Ibland kan även en kombinationsbehandling som till exempel nasolabiala veck, Tear Trough eller käklinjer.

När ser man resultatet av en kindkonturering?
Resultatet ser man direkt efter behandlingen men det förekommer också en del svullnad. Det optimala resultatet ser man efter en vecka då svullnaden hunnit lägga sig.

Hur länge varar resultatet av en kindkonturering?
Hur länge resultatet varar varierar från person till person och beror på kroppens ämnesomsättning samt livsstil (kost, medicin, fysisk aktivitet, m.m.) Vanligtvis varar resultatet i 6-12 månader men detta är endast en riktlinje och ingen garanti då somliga bryter ned filler fortare / långsammare än andra. Efter 6-12 månader bör man upprepa behandlingen för att säkra resultatet för en längre period.

Gör det ont att utföra en kindkonturering? Kan man få bedövning?

Smärtan är minimal. Bedövningssalva behövs inte då behandlingen utförs med en trubbig kanyl, vilket innebär endast 1-2 stick. Bedövningsmedel finns även i sprutan vilket gör att behandlingen är smärtfri.

Kan man få blåmärken? Kan man gå till jobbet direkt efter behandlingen?
Svullnad kan förekomma i upp till en vecka efter behandlingen. Blåmärken kan uppstå men detta är individuellt. Det går bra att gå till jobbet direkt efter behandlingen

Är det vanligt att kinderna inte är 100% symmetriska?

Ja. Ingen människa har ett helt symmetriskt ansikte. Ansiktet formar sig efter din ämnesomsättning och livsstil. Vi är perfektionister och gör vårt bästa för att få kinderna att bli så naturligt symmetriska som möjligt, men tyvärr går det inte att uppnå 100% symmetri.

BOKA TID
-

© 2018 ShapeBy Sweden AB. All Rights Reserved.

 
Se våra Före & Efterbilder